من ملک جهان، جهان منم، من،

من حقّه مکان، مکان منم، من.

من کَون و مکان و کُن فکان ـ‌ام،

بیلگیل کی نشان، نشان منم، من.

من صورت معنیده حقم، من،

من حقّ عیان، عیان منم، من.

* * *

ای یوزون نور ذات یزدانی!

وی رُخوندور صفات رحمانی!


نسیمی 


دوشنبه 16 بهمن 1396
بؤلوملر : نسیمی ,